SERVEIS

El CEMICAB (Centre de Mediació de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona) disposa de llistats de Mediadors/es especialitzats en diferents àmbits.

Els professionals adscrits al Centre són, a més, col·legiats amb exercici profesional acreditat.

El Centre disposa de despatxos habilitats per a la realització de mediacions i facilita la realització de sessions de seguiment de les mediacions i Suport a través del Comitè científic adscrit al Centre.