QUÈ ÉS EL CEMICAB?

Informació en relació a la constitució del CEMICAB, filosofia i principis.

El Centre de Mediació de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (CEMICAB) es va inaugurar el 15 de novembre de 2011.

La finalitat del CEMICAB és promoure i intervenir en l’àmbit de la MEDIACIÓ, i facilitar als interessats, ja siguin ciutadans, advocats, o institucions, una relació de professionals que acreditin una experiència i/o formació prèvia com a MEDIADORS.

Des de la seva creació, el Centre de Mediació ha participat en la formació de MEDIADORS/ES, ha actuat com a impulsor de la MEDIACIÓ i col·laborador per garantir la prestació d'orientació sobre la MEDIACIÓ a tots els ciutadans.

El CEMICAB, situat a Roger de Llúria 113, baixos, de Barcelona, disposa d’un espai professional comú per a tots els advocats mediadors, oferint uns serveis especialitzats en l’àmbit de la MEDIACIÓ a tots els professionals inscrits .

El CEMICAB abasta les diferents matèries i les especialitats de la MEDIACIÓ, establint llistats dels/de les MEDIADORS/ES en funció d’aquestes.

Els nomenaments es realitzaran en virtut de les peticions i els convenis de col·laboració que estableixi el Centre.

El CEMICAB establirà les tarifes corresponents a les mediacions que s’iniciïn al Centre.

Així mateix el CEMICAB s'encarrega de:

• L'organització de formació continuada computable per acreditar les 20 hores anuals exigides en el reglament del CEMICAB
• Donar suport al mediador/a. El CEMICAB disposa d’un Consell tècnic d’experts per facilitar suport en la realització de mediacions o co-mediacions .
• Facilitar llistats de professionals de la mediació d'altres disciplines o col·legis per poder realitzar comediacions.
• Facilitar la cessió de sales habilitades per a la realització de mediacions. La inscripció al Centre comportarà el dret d’ús gratuït 10 hores durant l’any.
• La custòdia de certificacions d’actes de mediació.
• L'expedició de certificacions d’actes de mediació dipositades.
• Donar serveis addicionals del CEMICAB
• Lliurar el carnet de mediador acreditat del CEMICAB
• La utilització de la imatge corporativa del CEMICAB per identificar-se com un mediador/a inscrit al mateix.
• Fet publicitat del CEMICAB i difusió de les activitats del Centre i de la qualitat dels professionals inscrits al Centre.
• Del butlletí CEMICAB amb la informació actualitzada en relació al món de la Mediació.
• Promocionar el Networking. Creació de l’espai del mediador/a per permetre l’intercanvi entre professionals d’aquest àmbit que faciliti la realització de contactes.

A més, des del CEMICAB es gestionen les peticions d’alta al Centre de Mediació en Dret Privat de la Generalitat de Catalunya que no té cap cost.