ESPECIALITATS

  • Matèries en les que estan especialitzats els mediadors del Centre de Mediació de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (CEMICAB)

Família, Civil, Herències, Arrendaments, Contractació, Mercantil, Honoraris Professionals.