SAVE THE DATE! II Congrés de Mediació de l’Advocacia els dies 23 i 24 de març de 2017

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona acollirà els dies 23 i 24 de març de 2017 la celebració del II Congrés de Mediació de l’Advocacia, organitzat pel CEMICAB i la Comissió d’Advocats i Advocades Mediadors i Mediadores. Feu un forat a les vostres agendes!

La justícia restaurativa en l’àmbit penal i de menors, els conflictes de convivència a la comunitat, els conflictes en les relacions intrafamiliars  o la mediació en l’àmbit laboral a Barcelona seran alguns dels temes que s’abordaran.

PROGRAMA I INSCRIPCIONS
 PREMI ACORD

A més, amb ocasió del Congrés, es convoca també la segona edició del Premi ACORD per a persones Llicenciades o Graduades en Dret. El premi, dotat amb 1.000 euros, està destinat a guardonar un article, assaig o llibre que versi sobre uns del següents temes del Congrés:
  • Justícia restaurativa a l’àmbit penal, penitenciari i de menors.
  • Conflictes de convivència.
  • Conflictes en les relacions familiars
  • La mediació intrajudicial
  • El premi està dotat amb 1000 euros.
La data límit de presentació de treballs serà el 24 de febrer de 2017.