Formació continuada de les persones mediadores

Us recordem que el proper mes de novembre venç de nou el termini per acreditar la formació continuada de 40 hores bianuals que exigeix l'article 21 del Decret 135/2015.

On s'estableix que:

"Formació continuada de les persones mediadores

21.1 Les persones mediadores inscrites en els registres del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya han d’actualitzar la seva formació específica en mediació acreditant una participació activa mínima de 40 hores biennals en seminaris, jornades i d’altres activitats de formació, docència, supervisió, investigació o publicacions sobre mediació."


Per aquest motiu, totes aquelles persones mediadores que encara no hagin acreditat les 40 hores de formació, ens podeu fer arribar la formació que tingueu, i des del CEMICAB la remetrem al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya.

La NO acreditació de la formació implicarà que el Centre de Mediació de la Generalitat i pasarà a situació d'inactius, fins que no acrediteu la formació continuada.