Jornada: 'El procés de mediació de consum i la seva aplicació als processos d'execució hipotecària'

Dia: 17/07/2015
Horari: 13.00 hores
Lloc de celebració: 8a planta de la seu col·legial (c/ Mallorca, 283)
Organitzador: CEMICAB

PRESENTA:

· Mercè Claramunt Bielsa, Diputada de la Junta de Govern de l'ICAB, Diputada responsable del CEMICAB

PONENT:

· Carles Garcia Roqueta, Advocat, Mediador, Membre de la Comissió de Mediació