El TSJC i l'ICAB signen un protocol per tal de promoure la mediació


El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) han signat un protocol d’actuació per tal de promoure la mediació com a eina de resolució de conflictes.

Aquest dilluns, 20 de juliol, ha tingut lloc l’acte de signatura a la seu col·legial per part de Mercè Caso, jutgessa Degana de Barcelona, Jaume Illa, Secretari de Govern del TSJC i Mercè Claramunt, Diputada de la Junta de Govern de l’ICAB responsable del CEMICAB.

L’objecte d’aquest Protocol és coordinar l’acció de les institucions signants en relació a la derivació a les parts d’un procés judicial a una sessió informativa de mediació per tal que les parts prenguin en consideració i puguin valorar d’acollir-se a la mateixa.

Des dels jutjats s’haurà de tenir en compte i avaluar la viabilitat inicial del procés de mediació en el cas concret i des del CEMICAB es realitzarà un procés de recolzament tècnic de les persones mediadores, designant dues persones mediadores per cada procés de mediació, almenys una de les quals tindrà acreditada experiència i solvència en l’àmbit concret i exercirà un paper de tutoratge. No es derivaran a mediació aquells supòsits on no existeixi com a mínim tres mesos entre la derivació i l’assenyalament, llevat que per part de l’òrgan judicial i per raó d’urgència o de la matèria s’estimi que la mediació es podria dur a terme en un període inferior.

El protocol és d’aplicació als jutjats de la jurisdicció civil i mercantil i als jutjats especialitzats en família de la Ciutat de Barcelona i entrarà en vigor a 15 de setembre de 2015.

El CEMICAB és el Centre de Mediació de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i es va inaugurar ara fa 4 anys. El CEMICAB té com a finalitat promoure i intervenir en l’àmbit de la mediació, i facilitar als interessats, ja siguin ciutadans, advocats, o institucions, una relació de professionals que acreditin una experiència i/o formació prèvia com a mediadors.

Des de la seva creació, el centre ha participat en la formació de persones mediadores, ha actuat com a impulsor de la mediació i col·laborador per garantir la prestació d’orientació sobre la mediació a tota la ciutadania.