Necessitat d'actualització de la formació en mediació

De conformitat amb el que disposa l’article 21.1 del Decret 135/2012, de 23 d'octubre, les persones mediadores inscrites en els registres del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya han d’actualitzar la seva formació específica en mediació acreditant una participació activa mínima de 40 hores biennals en seminaris, jornades i d’altres activitats de formació, docència, supervisió, investigació o publicacions sobre mediació.

En aquest sentit us recordem que el 14 de novembre de 2014 finalitza el termini dels dos anys per tal d’acreditar la formació continuada.

En el Col·legi d'Advocats de Barcelona, al Campus d’Estiu, realitzarem un curs de 20 hores en diferents àmbits de la mediació del qual us informarem en breu.