Avís per a mediadors no exercents: Pòlissa de Responsabilitat Civil

El Centre de Mediació de la Generalitat de Catalunya ha remès una comunicació al Col·legi on s’indica que cal que tots els mediadors acreditin tenir en vigor una pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi la seva tasca com a persona mediadora.

Atès que alguns mediadors consten com a no exercents al Col·legi d’Advocats de Barcelona i no podem saber si tenen o no pòlissa de responsabilitat civil, us preguem que ens indiqueu a nosaltres o be directament al Centre de Mediació de la Generalitat, en el termini de 15 dies, quina pòlissa de responsabilitat civil teniu contractada.

En cas de no verificar-ho, el Centre de Mediació de la Generalitat us passarà a inactius.