Publicat el Reial Decret 980/2013, de 13 de desembre, que desenvolupa la Llei de Mediació en assumptes civils i mercantils

Ha estat publicat al Butlletí Oficial de l'Estat de 27 de desembre 2013 el text del Reial Decret que desenvolupa la Llei estatal de Mediació 5/2012, de 6 de juliol, en assumptes civils i mercantils. El Reial Decret estableix a la seva Disposició Final Tercera l’entrada en vigor als tres mesos de la publicació al BOE.  Consulteu el document adjunt.