Obrim un grup del Màster en Mediació de cAmpus en horari de migdia

Part comuna i general de mediació, mediació familiar, mediació comunitària i en les organitzacions i mediació civil i mercantil. Aquests són els quatre mòduls sobre els quals s'estructurarà el Màster en Mediació de cAmpus ICAB 2013-2014. Atès l'èxit del grup de tardes, que ja està complet, l'ICAB ha decidit programar un segon grup, en horari de migdia. MATRÍCULA OBERTA

L'objectiu principal del Màster en Mediació és la formació pràctica dels mediadors, com a professionals experts i en gestió i resolució de conflictes, assolint un aprenentatge acurat de les habilitats, tècniques i actuacions que permeten generar un espai de confiança i diàleg construït sobre la imparcialitat i la neutralitat.

El Màster s'adreça a llicenciats i graduats en Dret, Psicologia, Treball social, pedagogia i altres titulats universitaris d'àmbits socials i culturals.

El programa segueix un sistema metodològic teòric, pràctic i específic de cada una de les competències necessàries a desenvolupar

El quadre docent està format per mediadors i formadors en mediació, advocats en exercici, jutges i magistrats i per professorat universitari expert en mediació.

Per a més informació i inscripcions, contacteu amb la Secretaria Tècnica de cAmpus.