Obertes les inscripcions per al Màster en Mediació de cAmpus

Part comuna i general de mediació, mediació familiar, mediació comunitària i a les organitzacions i mediació civil i mercantil. Aquests són els quatre mòduls sobre els que s’estructurarà el Màster en Mediació de cAmpus ICAB 2013-2014.

Les classes es desenvoluparan del 26 de setembre de 2013 a l'1 de juliol de 2014 els dimarts i dijous de 18 a 21 hores.

L'objectiu principal del Màster en Mediació és la formació pràctica dels mediadors, com a professionals experts i en gestió i resolució de conflictes, assolint un aprenentatge acurat de les habilitats, tècniques i actuacions que permeten generar un espai de confiança i diàleg construït sobre la imparcialitat i la neutralitat.

El Màster s'adreça a llicenciats i graduats en Dret, Psicologia, Treball social, pedagogia i altres titulats universitaris d'àmbits socials i culturals.

El programa segueix un sistema metodològic teòric, pràctic i específic de cada una de les competències necessàries a desenvolupar

El quadre docent està format per mediadors i formadors en mediació, advocats en exercici, jutges i magistrats i per professorat universitari expert en mediació.

Per a més informació, contacteu amb la Secretaria Tècnica de cAmpus.