L'advocacia promou la mediació a través de l'intercanvi d'experiències en xarxa


Els Col·legis d'Advocats de Barcelona, ​​València, Màlaga i Bilbao promouen l'intercanvi d'experiències dels seus centres de mediació i advocats-mediadors, amb la finalitat de crear una xarxa de servei comú amb els col·legis de Balears, Cantàbria, Cartagena, Castelló; La Coruña , Gijón, Granollers, Madrid, Mataró, Múrcia, Oviedo, Pamplona, ​​Reus, la Rioja, Talavera de la Reina, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Tenerife, Valladolid i Vic.

Aquest és l'objectiu de les "Trobades de mediació". Una jornada que se celebra avui a l’ICAB i des de la qual l'organització conjunta de l'esdeveniment per part dels col·legis de Barcelona, ​​València, Màlaga i Bilbao, pretén que sigui la primera trobada on s'intercanviaran les experiències i avenços en els serveis de mediació que s'estan implantant de manera generalitzada entre l'advocacia.

El Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) ha donat a conèixer el funcionament del CEMICAB, el primer centre de Mediació espanyol creat per un col·legi d'advocats, fundat fa poc més d'un any, per evitar la judicialització de determinats conflictes. S'ha avançat en la seva implantació mitjançant el treball conjunt amb la judicatura, entitats gremials, companyies d'assegurances, jutges de pau i d’altres entitats associatives.

Des del Centre de Mediació (CEMICAB) es presten serveis de mediació en els àmbits civil, mercantil, familiar, medi ambient, educació i temes derivats dels conflictes de consum.

"La Mediació pot ajudar a descongestionar l'Administració de Justícia. Per això l'ICAB ha fet una aposta molt important per promoure-la creant el CEMICAB. L'objectiu és facilitar un nou servei per als advocats, i que a través de l'ús de la mediació com a via de resolució de conflictes alternativa als jutjats, els ciutadans coneguin els avantatges de la mediació ", ha afirmat el degà de l'ICAB, Pedro L . Yúfera.

L'ICAB compta amb un col·lectiu de 300 advocats mediadors, amb la titulació de màster o experiència equivalent en diferents àmbits nacionals i internacionals. Els mediadors del CEMICAB presten serveis especialitzats de mediació al ciutadà, advocat, empresa o entitat que ho sol·liciti i alhora reben formació específica en les matèries de cada àmbit.

S'incrementa la qualitat del servei amb el registre d'actes i certificacions, sessions informatives, formació continuada i assessorament especialitzat per part del seu Comitè Científic.

La diputada de la Junta de Govern de l'ICAB i responsable del CEMICAB, Elena Moreno Duran valora molt positivament el primer any de vida del Centre "perquè és un espai des del qual s'ofereixen uns serveis especialitzats en l'àmbit de la Mediació a tots els advocats inscrits, però també es vol potenciar el coneixement entre els ciutadans de la mediació com a mètode alternatiu de resolució de conflictes ". I afegeix:" la mediació pot permetre reduir costos personals i econòmics als ciutadans i que siguin ells mateixos els que puguin contribuir amb seves propostes a resoldre satisfactòriament els conflictes".