Jornada: 'La mediació com a mètode de resolució de conflictes en assegurances: noves oportunitats a l’empara de la Llei 5/2012'

Barcelona, 24 de gener de 2013 
Aula Magna. Facultat de Dret Universitat de Barcelona / Av. Diagonal, 684 / 08034 / Barcelona

L’entrada en vigor de la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils, suposa la consolidació definitiva de la mediació com a procediment alternatiu per a la resolució de conflictes al nostre país. Com destaca l’Exposició de Motius de la llei, la mediació ha demostrat “la seva capacitat per a donar solucions pràctiques, efectives i rendibles a determinats conflictes entre parts i això la configura com una alternativa al procés judicial o a la via arbitral, dels quals s’ha de delimitar amb claredat”.

Avui, la mediació es presenta com un procediment que pot resultar especialment apropiat amb relació als conflictes de l’àmbit assegurador. Les experiències en el dret comparat semblen confirmar-ho, així com els rigorosos estudis que analitzen els conflictes en termes de cost-benefici. En aquest escenari, i amb la llei estatal com a instrument privilegiat, resulta necessària una reflexió per part dels operadors jurídics i tècnics, responsables de l’esdevenir del mercat d’assegurances.

Per a més informació, programa i inscripcions, consulteu el tríptic adjunt.