Clàusules de submissió CEMICAB

Les clàusules de submissió es poden incorporar als contractes o documents realitzats entre les parts per preveure la resolució de les controvèrsies que es produeixin a través d’un procés de mediació.

La mediació garanteix la confidencialitat i imparcialitat, i es realitzada amb la intervenció d'un professional qualificat.
  • Clàusula de submissió general
Per a la solució de qualsevol controvèrsia derivada de la interpretació o aplicació, les parts es comprometen a intentar la mediació i la resolució de les seves discrepàncies a través del CEMICAB (Centre de Mediació de l’Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona - ICAB)

  • Clàusula de submissió encàrrec professional
En cas de conflicte entre el client i el lletrat, ambdós es comprometen a sotmetre a mediació la resolució de les seves discrepàncies a través del CEMICAB (Centre de Mediació de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona - ICAB)