Projecte de Llei de Mediació en assumptes civils i mercantils

Us adjuntem el projecte de Llei de Mediació en assumptes civils i mercantils en tràmit parlamentari, provinent del Reial Decret 5/2012, de 5 de març, que se sotmetrà a aprovació.