Article a 'Món Jurídic': 'Reflexions sobre el Reial Decret-Llei 5/2012, sobre mediació civil i mercantil'

En Pasqual Ortuño, magistrat i un dels impulsors de la mediació en el país, exposa en un article publicat al 'Món Jurídic' d'abril de 2012 l'esperit i els continguts principals de la norma estatal que regula els aspectes bàsics de la mediació en assumptes civils i mercantils.