Curs: 'Mediació i Honoraris professionals'

Del 14 al 28 de juny de 2012

Horari: Dimarts i dijous de 14.00 a 16.00 hores
Lloc de celebració: Aula 63 (6a planta) de la seu col·legial (c/ Mallorca, 283)
Organitzador: Centre de Mediació de l'ICAB (CEMICAB), Comissió d'Honoraris i Comissió de Cultura
Preu: 50,00 €
Amb l’entrada en vigor del Reglament de la Comissió d’Honoraris de l’ICAB, aprovat per acord de la Junta de Govern de data 2 de maig de 2011, es va establir un procediment de mediació en matèria d’honoraris professionals com mecanisme de solució extrajudicial de controvèrsies en aquesta matèria, destinat a advocats i clients. El funcionament i el procediment mateix va quedat integrat en el CEMICAB (Centre de Mediació de l’II·lustre Col·legi de Advocats de Barcelona) i serà prestat pels mediadors que estiguin donats d’alta en el mateix i que acrediten haver rebut la formació necessària.

Es tracta d’un Curs d’especialització en matèria d’honoraris professionals per mediadors del CEMICAB que s’hagin inscrits en el mateix o que compleixin les condicions d’inscripció en la data d’inici del curs. El contingut del curs versarà sobre qüestions relacionades amb els honoraris per que d’aquesta forma el mediador pugui tenir les notificacions suficients sobre aquell que constituirà precisament el fons de la mediació.

El curs té una durada de 10 hores distribuïdes en 5 dies i, pel seu caràcter eminentment pràctic, està limitat a un nombre màxim de 25 places.

14/06/12
PRESENTACIÓN. SESIÓN INICIAL
Presentació del curs i el seu contingut. Els honoraris professionals. Problemàtica. Qüestions controvertides en la matèria.

Sonia Torras-Puigdomenech Martínez.
Advocada. Coordinadora del CEMICAB.
Luis Rojas Ruiz.
Advocat. Coordinador de la Comissió d’Honoraris de l’ICAB.

19/06/12
ELS CRITERIS ORIENTADORS
Àmbit objectiu, territorial i temporal dels Criteris orientadors. Supletorietat. Efectes de la Lley Ómnibus en la Llei de col•legis professionals. Minutes derivades d’actuacions judicials i extrajudicials. Conseqüències de la falta de pacte sobre honoraris.

Luis Rojas Ruiz.
Advocat. Coordinador de la Comissió d’Honoraris de l’ICAB.

21/06/12
EL PACTE D’HONORARIS
Llibertat de pacte i de forma en matèria d’honoraris. Limitacions derivades de la protecció de consumidors i normativa deontològica. Pros y contres del pacto d’honoraris. El full d’encàrrec. El pacte de quota litis: problemàtica. Contingut del full d’encàrrec

Francesc Xavier León i Balagueró.
Advocat. Ponent de la Comissió d’Honoraris de l’ICAB.

26/06/12
PROCEDIMENTOS DE RECLAMACIÓ D’HONORARIS
La jura de comptes. Concepte i contingut de costes. L’incident d’impugnació de costes por indegudes i excessives. Qüestions i problemàtica derivada de la reclamació de minutes per actuacions extrajudicials.

Claudia Carranza Pollero
Advocada. Ponent de la Comissió d’Honoraris de l’ICAB.

28/06/12
APLICACIÓ PRÀCTICA DELS CRITERIS ORIENTADORS
Aplicació pràctica dels criteris. Càlcul de minutes. Problemàtica.

Begoña Rodríguez Fernández
Advocada. Ponent de la Comissió d’Honoraris de l’ICAB.

Aquest curs dóna accés a l’especialització d’honoraris del Centre de Mediació de l’ICAB (CEMICAB)

És requisit per poder realitzar aquest curs trobar-se  inscrit al CEMICAB o complir les condicions d’inscripció al mateix.