Tast d'Actualitat ICAB-UOC sobre Mediació Mercantil i Comunitària

Dates:

Docència: Del 17 de maig al 15 de juny 2012 (1 crèdit)

Consultora: 

Anna Maria Vall Rius. Mediadora i advocada

Aquest curs té com a objectiu bàsic oferir una primera aproximació pràctica a la mediació en l’àmbit  mercantil i comunitari.

Parteix  d’una primera anàlisi de la mediació, de les seves característiques bàsiques, filosofia i versatilitat  i s’enfoca envers una aplicació eficient, en funció de la realitat social i mercantil en la que es desenvolupa.

Per tant,  els continguts del curs se centraran en l’àmbit propi de treball i les seves especificitats, per conjugar-lo adequadament amb la mediació, tot potenciant la recerca de respostes òptimes  a  les situacions conflictives concretes de l’entorn mercantil i social.

La novetat d’aquest curs rau, especialment, en la forma de crear coneixement i motivar l’aprenentatge compartit, ja que ambdós factors (coneixement i aprenentatge) sorgiran de la tasca dels propis participants,  que compartiran experiències professionals, idees  i treball de recerca sobre la matèria.

Aquesta tasca comptarà, en tot moment,  amb el recolzament de la coordinadora, qui motivarà i orientarà la recerca, tot potenciant l’aprenentatge i l’adquisició de coneixements enriquidors i plurals.  La tasca guiada d'aportar i compartir, conduirà envers l'elaboració d’un corpus propi de coneixements  teoric-pràctics, construïts entre tots els participants  i alhora molt útils per al seu desenvolupament professional.

Els Tastets d’Actualitat ICAB-UOC són cursos de curta durada on-line, que tenen per objectiu oferir als operadors jurídics la possibilitat d’accedir a una formació especialitzada, professionalitzadora i actualitzada sobre diversos aspectes del Dret.Es basen en el sistema d’avaluació contínua, que facilita als estudiants la constant comprovació dels seus avenços en el procés d’aprenentatge.

Preus:

· Col·legiats ICAB:  185,00 €

· No Col·legiats ICAB: 220,00 €

Més informació i inscripcions:

Secretaria Tècnica cAmpus ICAB
c/ Mallorca, 283
08037 Barcelona
T. 93 496 18 80 - EXT. 5132 / 5131
T. 93 601 13 13
F. 93 487 16 49
campus@icab.cat