Presentació de suggeriment adreçat al CEMICAB

Com es pot tramitar?

•  Telemàtic: centremediacio@icab.cat
•  Presencial: CEMICAB (Roger de Llúria, 113, baixos - 08037 Barcelona)
•  Correu postal (Roger de Llúria, 113, baixos – 08037 Barcelona)

Detall del tràmit

Suggeriment és una proposta mitjançant la qual es poden presentar les iniciatives o els suggeriments que els mediadors/es estimin al CEMICAB.

Tots els mediadors que ho considerin oportú poden presentar un suggeriment per deixar constància de les iniciatives o idees que desitgin traslladar al CEMICAB.

Quina documentació s’ha  de presentar?

• Formulari (segons model adjunt) degudament emplenat on es facin constar les dades d’identificació de la persona signatària.

Impresos relacionats

•  Formulari suggeriment per emplenar

Departament responsable

• CEMICAB