ODR

Les ODR (On-line Dispute Resolutions) estableixen la realització de mediacions per via telemàtica.

Aquesta opció permet facilitar la realització de mediacions estant les parts de la controvèrsia en seus geogràficament diferents.

El Reial Decret Llei 5/2012, preveu la realització de mediacions per via telemàtica fins a 600 euros sempre que les parts disposin de la possibilitat.