Jornada amb Thelma Butts: 'Negociació en Mediació Civil i Mercantil per a Mediadors i Advocats'

  • Data: 16/04/2018
  • Hora: De 9.00 a 14.00 i de 15.30 a 18.30 hores  
  • Lloc de celebració: 8a planta de la seu col·legial (c/ Mallorca, 283)  
  • Organitzador: Comissió d'Advocats/des Mediadors/es 

Més informació i inscripcions on-line

Formació per als advocats de part que intervenen en una mediació

Per la seva pròpia essència, l’advocacia és la principal receptora dels conflictes de la ciutadania, i qui identifica els millors procediments per gestionar-los: la negociació, els mecanismes de resolució alternativa de conflictes o la via jurisdiccional.

Aquest curs té com a objectiu que els advocats, si consideren que l’opció adient és la mediació, se sentin còmodes acompanyant i assessorant els seus clients durant aquest procediment.

Els hi acosta les eines per optimitzar el seu rol i vetllar millor pels interessos dels seus clients. En definitiva, els hi permet familiaritzar-se amb la mediació des de la seva condició de professionals del Dret, obrint-los a les estratègies col·laboratives i als escenaris -win to win- que els clients necessiten.

  • Del 06/03/2018 al 12/04/2018
  • Dimarts i dijous de 16.00 a 20.00 hores
  • Aula 2 del Centre de Formació (c/ Mallorca 281)
  • Inscripció on-line aquí